SAMSUNG GALAXY S24
Me har Samsung-modellar i alle prisklassar! Kom innom, me hjelper deg i gang!
VARMEPUMPER
Salg og service av varmepumper!
PC, NETTBRETT OG SMARTTELEFONAR
Me tilbyr toppmodellar frå Apple, Samsung, HP, Lenovo, Asus og Acer
IPHONE 15
iPhone 15 serien er toppserien frå Apple og blir av mange sett som den aller beste iPhone som nokon gong er produsert. Kom innom for demo - hugs at me ALLTID HJELPER DEG.
DATAUTSTYR
Hjå oss får du datautstyr frå ei rekkje kjende produsentar som Canon, Logitech, Samsung, Apple, Lenovo og HP.
FJERNSTYRING
Lettare blir det ikkje - lat oss kopla oss opp til maskina di via internett og fiksa problemet for deg.
LUGGAR NETTET? SKAP PERFEKT TRÅDLAUST NETT I HEIMEN!
Gjenopprett harmoni og fred i heimen, med strøken trådlaus dekning.

BUTIKK

I vår butikk på Leikanger tilbyr me sal av mobil- og nettbrett, pc og datautstyr, tv osb. Me fører produkt frå populære produsentar som Apple, Samsung, Logitech, Canon og so vidare.

I same lokale har me og serviceverkstad, der me mellom anna utfører klargjering og service på pcar og skrivarar.

Me tilbyr alle kundar fjernstyring via internett. Me vil difor kunne hjelpa til med t.d installasjon av programvare og skrivarar, oppsett e-post og liknande. 

 

KONTAKT KENNETH PÅ BUTIKKEN
TELEFON: 48 00 16 00
E-POST: kenneth@sogntd.no

VARMEPUMPER

STD er hovudleverandør av Panasonic varme-pumper i indre Sogn. Me leverar, monterar og utfører service på varmepumper.Me er NOPVAP-godkjende og har alle sertifiseringar som er naudsynte i dag.


Bestill uforpliktande synfaring hjåTjenstetorget.KONTAKT NILS OLAV OM VARMEPUMPER
TELEFON: 90 88 12 88

E-POST:nilsolav@sogntd.no


INSTALLASJON 

Sogn Tavle og Datamontering utfører også svakstraumsinstallasjonar. Dette inneber etablering av både kabla og trådlause nettverk, og fibernettverk. I tillegg tilbyr me montering av brannvarsling- og overvåkingsanlegg samt adgangskontroll. Me leverar og monterar video- og bileteutstyr for møterom.


KONTAKT ARVE OM INSTALLASJON
TELEFON: 97 03 54 51
E-POST: arve@sogntd.no

VÅR HISTORIE

Skipa

Firmaet Sogn Tavle og Datamontering AS vart skipa i 1986 av Nils Olav Langeteig og Norvald Øy. I hovudsak skulle firmaet produsere og levere elektrotavler til kundar.
Utvikling

Etterkvart fekk og firmaet fleire oppdrag med installasjon av datanettverk i næringsbygg i området. I starten var firmaet lokalisert på Hanahaug, men sidan 2001 har firmaet hatt butikkutsal og kontor i Riverdalen i sentrum av Leikanger.
I dag

Firmaet har i dag 3 tilsette, og leverar i dag varer og tenester til både private og bedrifter i indre Sogn. I Riverdalen på Leikanger finn ein butikk med sal av elektroniske artiklar som mobiltelefonar, nettbrett, tv, pcar og øvrig datautstyr. I tillegg har me kundemottak for service og hjelp til å handtera dei produkta med byr for sal. Installasjonsavdelinga tilbyr eit breitt utval av tenester som installasjon av datanettverk, alarm, adgangskontroll og overvåkingsanlegg, og liknande. I tillegg er me hovudforhandlar for Panasonic varmepumper og har levert og hatt service på fleire tusen anlegg i indre Sogn.


TILSETTE

KONTAKT OSS

 
 
 
 

Adresse:

Sogn Tavle og Datamontering AS

Riverdalen 2

6863 LEIKANGER

NORGE

Telefon:
57 65 19 30


E-post:

post@sogntd.no


Kontaktnummer ved stengt:
48 00 16 00Opningstider:
Kvardagar 08:00 – 16:00Organisasjonsnummer:
939 888 977

Me støttar alle kjende betalingsløysingar inkludert:

Visa, Mastercard, Vipps, Apple Pay og ResursBank.

Copyright @ 2024 All Rights Reserved